Broszury

Reali­zu­jemy zle­ce­nia na druk każ­dego rodzaju książki, nisko i wyso­ko­na­kła­dowy. Dowolny for­mat, gra­ma­tura papieru i obję­tość. Nasza intro­li­ga­tor­nia ofe­ruje oprawę twardą, miękką, zeszy­tową lub bin­do­waną. W zależ­no­ści od nakładu, ter­min druku wynosi od 3 godzin do 5 dni.

Broszura A5 - środek czarno-biały, papier 80g

10 szt.50 szt.100 szt.200 szt.500 szt.
Okł. + 12 stron
67,65 zł293,97 zł478,47 zł
970,47 zł2089,77 zł
Okł. + 16 stron72,57 zł 306,27 zł490,77 zł982,77 zł2151,27 zł
Okł. + 24 strony84,87 zł 341,94 zł576,87 zł1142,67 zł 2372,67 zł
Okł. + 32 strony88,56 zł367,77 zł613,77 zł1228,77 zł2766,27 zł
Okł. + 48 stron99,63 zł 237,39 zł brutto723,24 zł
1448,94 zł3318,54 zł
Okł. + 60 strontel.tel.tel.tel.tel.
Okładka kolor, papier kreda 200-300g
Środek czarno-biały, papier 80g

Broszura A4 - środek czarno-biały, papier 80g

10 szt.
50 szt.100 szt.
200 szt.
500 szt.
Okł. + 12 stron104,55 zł
367,77 zł
613,77 zł
1228,77 zł
2950,77 zł
Okł. + 16 stron121,77 zł 429,27 zł639,60 zł1279,20 zł 3073,77 zł
Okł. + 24 strony135,30 zł490,77 zł
736,77 zł
1474,77 zł3565,77 zł
Okł. + 32 strony118,08 zł 527,67 zł
859,77 zł
1474,77 zł3565,77 zł
Okł. + 48 stron140,22 zł 638,37 zł
1044,27 zł
1966,77 zł
4918,77 zł
Okł. + 60 strontel.
tel.
tel.
tel.
tel
Okładka kolor, papier kreda 200-300g
Środek czarno-biały, papier 80g

Broszura A5 - środek czarno-biały, papier 135g

10 szt.50 szt.100 szt.200 szt.500 szt.
Okł. + 12 stron121,77 zł430,50 zł1720,77 zł3073,77 zł6148,77 zł
Okł. + 16 stron172,20 zł861 zł1843,77 zł3688,77 zł7378,77 zł
Okł. + 24 strony209,10 zł1105,77 zł2458,77 zł4426,77 zł8608,77 zł
Okł. + 32 strony
292,74 zł1463,70 zł3134,04 zł6148,77 złtel.
Okł. + 48 stron380,07 zł1902,81 zł3979,59 zł7993,77 złtel.
Okł. + 60 strontel. tel. tel.tel.tel.
Okładka kolor, papier kreda 200-300g
Środek czarno-biały, papier 135g

Broszura A4 - środek czarno-biały, papier 135g

10 szt.50 szt.100 szt.200 szt.500 szt.
Okł. + 12 stron199 zł699 zł1099 zł1999 zł3399 zł
Okł. + 16 stron269 zł899 zł1199 zł2199 zł3699 zł
Okł. + 24 strony299 zł1099 zł1699 zł3299 zł5499 zł
Okł. + 32 strony467 zł1699 zł2199 zł4099 zł6899 zł
Okł. + 48 stron621 zł2199 zł2799 zł5199 złtel.
Okł. + 60 strontel.tel.tel.tel.tel.
Okładka kolor, papier kreda 200-300g
Środek czarno-biały, papier 135g

podziel się

X