Kalendarzyki listkowe

Kla­syczne kalen­da­rzyki kie­szon­kowe — bar­dzo prak­tyczna forma wizy­tówki, ide­al­nie pasu­jąca do port­fela. Zaokrą­glone naroż­niki i pokry­cie folia wydłu­żają ich trwa­łość. Pro­jekty naszych kalen­da­rzy­ków pozwa­lają umie­ścić reklamę na obu ich stronach.

Kalendarzyki listkowe foliowane

100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.2500 szt.
JEDNOSTRONNE95,94 zł108,47 zł217,71 zł328,41 zł542,43 zł
DWUSTRONNE120,54 zł151,29 zł303,81 zł468,63 zł784,74 zł

Kalendarzyki listkowe standard

100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.2500 szt.
JEDNOSTRONNE67,65 zł104,55 zł153,75 zł223,86 zł388,68 zł
DWUSTRONNE92,25 zł146,37 zł239,85 zł364,08 zł630,99 zł

podziel się

X