Naklejki

Naszą spe­cjal­no­ścią jest druk nakle­jek o wyso­kiej jako­ści i roz­dziel­czo­ści. Dowolne roz­miary od mini wle­pek, poprzez ety­kiety, holo­gramy, aż do wiel­kich for­ma­tów. Trwałe pod­łoże 160-300gr i  spe­cjalne tusze gwa­ran­tują odpor­ność na czyn­niki zewnętrzne.

Naklejki

100 – 1000 szt.1001 - 5000 szt.pow. 5000 szt.
10 x 5 cm
papier naklejkowy
mat lub błysk
0,85 zł
0,60 zł
0,52 zł
naklejka 5 x 5 cm
papier naklejkowy
mat lub błysk
0,60 zł 0,48 zł0,39 zł
naklejka 3 x 3 cm
papier naklejkowy
0,48 zł
0,27 zł
0,18 zł

Na folii wodoodpornej

1 - 5 m25 – 10 m2pow.10 m2
naklejki na folii
wodoodpornej
84,87 zł
60,27 zł 51,66 zł

Druk na papierze naklejkowym

do 100 szt.100 - 500 szt.pow. 500 szt.
druk na papierze
naklejkowym A4
4,92 zł3,69 zł2,46 zł
druk na papierze
naklejkowym A3
9,84 zł7,38 zł4,92 zł

podziel się

X