Plakaty

Foto­gra­ficz­nej jako­ści pla­katy w każ­dym roz­mia­rze (nawet kil­ku­na­sto­me­trowe) na dowol­nym pod­łożu 80-350g  błysk lub mat, papier kreda, samo­przy­lepny czy pianka. Ofe­ru­jemy rewe­la­cyjną jakość druku przy zacho­wa­niu niskich cen, w eks­pre­so­wym ter­mi­nie nawet do 15 minut. Pla­katy ExpressPla­katy na wyso­kiej jako­ści papie­rze kre­do­wym. For­mat od A4 do A0+. Ter­min reali­za­cji: 1–6 godzin. Mini­malny nakład: 1 sztuka. Papier saty­nowy, biały 140-160gr. Pro­jekt gra­ficzny: 0-60zł. Pla­katy papier foto mat/błysk 180-250g  +30% ceny.

Plakaty

1-10 szt.11-50 szt.51-100 szt.101-200 szt.200 szt. +
B051,90 zł49,90 zł46,90 zł41,90 złtel.
A039,90 zł36,90 zł30,90 zł26,90 zł tel.
B130,90 zł28,90 zł24,90 zł20,90 zł tel.
A124,90 zł 23,90 zł 20,90 zł15,90 zł tel.
B219,90 zł17,90 zł10,90 zł 8,90 złtel.
A214,90 zł12,90 zł 9,90 zł7,90 złtel.
A3 +4,90 zł3,90 zł2,90 zł1,90 złtel.
A33,90 zł2,90 zł2,50 zł1,90 złtel.
A42,90 zł2,0 zł1,90 zł1,50 zł tel.
dopłata za papier 180 - 250 g +30% ceny

podziel się

X