Plakaty

Foto­gra­ficz­nej jako­ści pla­katy w każ­dym roz­mia­rze (nawet kil­ku­na­sto­me­trowe) na dowol­nym pod­łożu 80-350gr błysk lub mat, papier kreda, samo­przy­lepny czy pianka. Ofe­ru­jemy rewe­la­cyjną jakość druku przy zacho­wa­niu niskich cen, w eks­pre­so­wym ter­mi­nie nawet do 15 minut. Pla­katy ExpressPla­katy na wyso­kiej jako­ści papie­rze kre­do­wym. For­mat od A4 do A0+. Ter­min reali­za­cji: 1–6 godzin. Mini­malny nakład: 1 sztuka. Papier saty­nowy, biały 140-160gr. Pro­jekt gra­ficzny: 0-60zł. Pla­katy papier foto mat/błysk 180-250gr +30% ceny.

Plakaty

1-10 szt.11-50 szt.51-100 szt.101-200 szt.200 szt. +
B051,54 zł49,08 zł46,62 zł41,70 złtel.
A039,24 zł36,89 zł30,63 zł36,93 zł tel.
B130,63 zł28,17 zł24,48 zł20,79 zł tel.
A124,59 zł 23,25 zł 20,79 zł15,86 zł tel.
B219,56 zł17,10 zł10,21 zł 8,49 złtel.
A214,64 zł11,13 zł 9,72 zł7,26 złtel.
A3 +4,80 zł3,57 zł2,83 zł1,85 złtel.
A33,69 zł2,95 zł2,46 zł1,85 złtel.
A42,71 zł2,09 zł1,85 zł1,48 zł tel.
dopłata za papier 180 - 250 g +30% ceny

podziel się

X