Teczki ofertowe

Spo­sób wyko­na­nia teczek zależy od zada­nia, jakie mają speł­niać w biz­ne­sie. Stad w naszej ofer­cie posia­damy teczki dru­ko­wane, folio­wane czy lakie­ro­wane. Ele­ganc­kim akcen­tem jest nacię­cie na wizy­tówkę, w zakładce teczki. Użyty do druku powle­kany kar­ton nadaje jej trwałości. Ter­min reali­za­cji 3–5 dni. Druk kolo­rowy zewnątrz, papier kre­dowy 350gr, folio­wane.

Teczki ofertowe

Nakład50 szt.100 szt.200 szt.200 szt. +
Teczkowa ofertowa A4442,80 zł516,60 zł7740,90 złtel.
Teczka ofertowa A4, folia błysk/mat504,30 zł639,60 zł959,40 złtel.
Teczka ofertowa A4, folia soft touch750,30 zł885,60 zł1217,70 złtel.
PAPIER 300g kreda, folia mat

podziel się

X