Ulotki

Ulotki cyfrowe wyko­nu­jemy w try­bie expre­so­wym, nawet w 15 minut, w nakła­dach już od 100 sztuk. Druk na papie­rze kreda błysk lub mat o gra­ma­tu­rze 80–350 g.
Do wyboru, wszyst­kie moż­liwe for­maty (od A3 do A7), a także moż­li­wość ich skła­da­nia: na pół, na trzy, bądź do broszury.

Papier kreda błysk, półmat (silk), mat

Ter­min reali­za­cji 2–4 dni robo­czych. Mini­malny nakład 100 sztuk. Druk w kolo­rze, dwu­stronny. Papier kre­dowy 135g.

Druk jednostronny

50 szt.100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.
A6 73 zł85 zł 109 zł179 zł289 zł
A5 109 zł129 zł189 zł289 zł429 zł
A4 189 zł199 zł289 zł529 zł849 zł
DL 85 zł109 zł149 zł 209 zł319 zł
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

Druk dwustronny

50 szt.100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.
A6 97 zł109 zł139 zł209 zł369 zł
A5 159 zł179 zł229 zł369 zł519 zł
A4 209 zł249 zł449 zł779 zł1229 zł
DL 109 zł 129 zł189 zł 249 zł459 zł
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

Druk jednostronny od 5000 szt.

5000 szt.10000 szt.15000 szt.15000 szt.+
A6 309 zł479 zł689 zł tel.
A5 489 zł859 zł1189 zł tel.
A4 859 zł 1469 zł 2029 złtel.
DL 409 zł739 zł 929 zł tel.
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

Druk dwustronny od 5000 szt.

5000 szt.10000 szt.15000 szt.15000 szt.+
A6 309 zł479 zł689 złtel.
A5 489 zł859 zł1189 złtel.
A4 859 zł1469 zł2029 złtel.
DL 409 zł739 zł929 złtel.
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

 

Ulotki składane

50 szt.100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.
A3 do A4289 zł 429 zł779 zł1229 zł2399 zł
A4 do A5219 zł 269 zł479 zł799 zł1259 zł
A5 do A6139 zł199 zł259 zł459 zł779 zł
2DL do DL189 zł259 zł439 zł779 zł1219 zł
A4 do DL229 zł279 zł519 zł899 zł1359 zł
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

Ulotki składane od 5000 szt.

5000 szt.10000 szt.15000 szt.15000 szt. +
A3 do A42099 zł3569 zł5049 złtel.
A4 do A51089 zł1839 zł 2589 zł tel.
A5 do A6669 zł1149 zł1599 złtel.
2DL do DL839 zł1400 zł1999 złtel.
A4 do DL1089 zł1899 zł2689 złtel.
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

podziel się

X