Ulotki

Ulotki cyfrowe wyko­nu­jemy w try­bie expre­so­wym, nawet w 15 minut, w nakła­dach już od 100 sztuk. Druk na papie­rze kreda błysk lub mat o gra­ma­tu­rze 80–350.
Do wyboru, wszyst­kie moż­liwe for­maty (od A3 do A7), a także moż­li­wość ich skła­da­nia: na pół, na trzy, bądź do broszury.

Papier kreda błysk, półmat (silk), mat

Ter­min reali­za­cji 2–4 dni robo­czych. Mini­malny nakład 100 sztuk. Druk w kolo­rze, dwu­stronny. Papier kre­dowy 135g.

Druk jednostronny

50 szt.100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.
A6 72,57 zł84,87 zł 109,47 zł170,97 zł281,67 zł
A5 109,47 zł121,77 zł183,27 zł281,67 zł429,27 zł
A4 183,27 zł195,57 zł281,67 zł527,67 zł847,47 zł
DL 84,87 zł109,47 zł146,37 zł 207,87 zł318,57 zł
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

Druk dwustronny

50 szt.100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.
A6 97,17 zł109,47 zł134,07 zł207,87 zł367,77 zł
A5 158,67 zł170,97 zł223,86 zł355,47 zł515,37 zł
A4 207,87 zł244,77 zł441,57 zł773,67 zł1228,77 zł
DL 109,47 zł 121,77 zł183,27 zł 220,17 zł453,87 zł
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

Druk jednostronny od 5000 szt.

5000 szt.10000 szt.15000 szt.15000 szt.+
A6 306,27 zł478,47 zł675,27 zł tel.
A5 478,47 zł859,77 zł1167,27 zł tel.
A4 859,77 zł 1463,70 zł 2028,27 złtel.
DL 404,67 zł736,77 zł 921,27 zł tel.
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

Druk dwustronny od 5000 szt.

5000 szt.10000 szt.15000 szt.15000 szt.+
A6 306 zł489,54 zł675,27 złtel.
A5 478,47 zł859,77 zł1167,27 złtel.
A4 859,77 zł1463,70 zł2028,27 złtel.
DL 404,67 zł736,77 zł921,27 złtel.
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

 

Ulotki składane

50 szt.100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.
A3 do A4281,67 zł 429,27 zł773,67 zł1228,77 zł2398,50 zł
A4 do A5183,27 zł 257,07 zł466,17 zł785,97 zł1241,07 zł
A5 do A6134,07 zł183,27 zł257,07 zł466,17 zł773,67 zł
2DL do DL183,27 zł257,07 zł490,77 zł773,67 zł1216,47 zł
A4 do DL207,87 zł269,37 zł515,37 zł1216,47 zł1351,77 zł
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

Ulotki składane od 5000 szt.

5000 szt.10000 szt.15000 szt.15000 szt. +
A3 do A42091 zł3567 zł5043 złtel.
A4 do A51082,40 zł1832,70 zł 2583 zł tel.
A5 do A6662,97 zł1142,67 zł1599 złtel.
2DL do DL811,80 zł1400,97 zł1991,37 złtel.
A4 do DL1082,40 zł1845 zł2583 złtel.
laminacja: folia mat/błysł +40% | laminat +60%
dopłata za papier: 170g i 200g +30% | 250 i 300g +50%

podziel się

X