Książki – Offset

Spe­cja­li­zu­jemy się w druku każ­dego rodzaju ksią­żek. Na nowo­cze­snej maszy­nie off­se­to­wej reali­zu­jemy druk w każ­dym for­ma­cie, obję­to­ści i dowol­nym rodzaju papieru. Ofe­ru­jemy każdy dostępny rodzaj oprawy: zszy­waną, kle­joną itp. Zamó­wie­nia reali­zu­jemy w 3–5 dni.Format A5 50 -100 stron

100 szt.200 szt.500 szt.
Okł. kolor / śr. czarno - biały
grzbiet falcowany
699 zł
1199 zł
tel.
Okładka
papier 300g, folia
X