Papier firmowy – Offset

Wyso­ko­na­kła­dowy druk papieru fir­mo­wego reali­zu­jemy na papie­rze o pod­wyż­szo­nej bieli, nada­ją­cym się do dal­szego zadruku w dru­kar­kach domo­wych i biu­ro­wych. Do wyboru dowolne sza­blony gra­ficzne, oraz ilość nasy­ce­nia kolo­rów. Druk w cza­sie 2–4 dni, nakłady od kliku do kil­ku­set tysięcy arkuszy.


podziel się

X