Papier firmowy – Offset

Wyso­ko­na­kła­dowy druk papieru fir­mo­wego reali­zu­jemy na papie­rze o pod­wyż­szo­nej bieli, nada­ją­cym się do dal­szego zadruku w dru­kar­kach domo­wych i biu­ro­wych. Do wyboru dowolne sza­blony gra­ficzne, oraz ilość nasy­ce­nia kolo­rów. Druk w cza­sie 2–4 dni, nakłady od kliku do kil­ku­set tysięcy arkuszy.

 

 


Papier firmowy

NakładA4
50 szt.49,90 zł
100 szt.89,90 zł
500 szt.269 zł
1000 szt.319 zł
2000 szt.389 zł
5000 szt.689 zł
10000 szt.1199 zł
20000 szt.tel.
Papier firmowy drukujemy w pełnym kolorze jednostronnie na papierze offset preprint 90g. Dodkonale nadaje się do zapisywania oraz ponownego zadrukowania w drukarkach biurowych.

Koperty z nadrukiem

NakładDLC6C5
500 szt.-169,90 zł307,90 zł
1000 szt.418,90 zł307,90 zł491,90 zł
2000 szt.750,90 zł526,90 zł836,90 zł
5000 szt.1660,90 zł1170,90 zł 1955,90 zł
 

podziel się

X