Ulotki

Ulotki dru­ko­wane off­se­towo to naj­tań­sza metoda druku. Dru­ku­jemy w nakła­dach od 1000 sztuk, w dowol­nym for­ma­cie, na obu­stron­nie powle­ka­nym papie­rze kreda błysk 135gr.
Moż­liwy dobór innej gra­ma­tury, nie­ty­po­wych for­ma­tów czy lakie­ro­wa­nia. Druk trwa 1–4 dni robocze.

podziel się

X