Ulotki

Ulotki dru­ko­wane off­se­towo to naj­tań­sza metoda druku. Dru­ku­jemy w nakła­dach od 1000 sztuk, w dowol­nym for­ma­cie, na obu­stron­nie powle­ka­nym papie­rze kreda błysk 135gr.
Moż­liwy dobór innej gra­ma­tury, nie­ty­po­wych for­ma­tów czy lakie­ro­wa­nia. Druk trwa 1–4 dni robocze.

Ulotki

NakładA6A5A4DL
5000 szt.309 zł489 zł859 zł409 zł
10 000 szt.479 zł859 zł1469 zł739 zł
15 000 szt.689 zł1189 zł2029 zł929 zł
 

 

podziel się

X