Kalendarze biurkowe

13-kartkowe kalen­da­rze biur­kowe, dostępne w for­ma­tach A5 i A6. Moż­li­wość umiesz­cze­nia dowol­nej gra­fiki, logo­ty­pów czy tek­stów rekla­mo­wych. Druk na papie­rze powle­ka­nym 135-300gr już od jed­nej sztuki. Kalen­da­rze łączone meta­lową spi­ralą, z tek­tu­rową pod­kładką do posta­wie­nia na biurku.

podziel się

X