Kalendarze biurkowe

13-kartkowe kalen­da­rze biur­kowe, dostępne w for­ma­tach A5 i A6. Moż­li­wość umiesz­cze­nia dowol­nej gra­fiki, logo­ty­pów czy tek­stów rekla­mo­wych. Druk na papie­rze powle­ka­nym 135-300gr już od jed­nej sztuki. Kalen­da­rze łączone meta­lową spi­ralą, z tek­tu­rową pod­kładką do posta­wie­nia na biurku. Druk w cza­sie 1–3 godzin.

nakład50 szt.100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.
cena659,28 zł799,5 zł1248,45 zł1981,53 zł3480,90 zł
Kalendarz Piramidka z klejonym kalendarium miesięcznym. Format 200x130mm. Kalendaria - papier offset 90g; Podstawa - karton 300g, zadruk podstawy 4/0, kalendaria gotowe

 

podziel się

X