Biuwary

Pro­jek­tu­jemy i dru­ku­jemy pla­nery — pod­kłady na biurko, nie­zbędne do szyb­kich nota­tek itp. Ofe­ru­jemy dowolną treść biu­wara: notes, kalen­darz, adresy, logo­typy. Dru­ku­jemy w for­ma­cie od A3 do A1, w czerni i kolo­rze. Biu­wary sa kle­jone na dowol­nym boku, do wyboru z obję­to­ścią kar­tek. Reali­za­cja zamó­wie­nia trwa ok. 72 godzin.

podziel się

X