Ceramika

Ofe­ru­jemy sze­roki wybór cera­miki: kubki (magiczne, białe, kolo­rowe, zwie­rzątka), tale­rzyki, skar­bonki z dowol­nym nadru­kiem, już od 1 sztuki. Moż­li­wość umiesz­cze­nia dowol­nej gra­fiki, napi­sów, zdję­cia, czy dla firm — reklamy, logo­typu. Nadruk trwały i odporny, wyko­ny­wany metoda sub­li­ma­cji. Zle­ce­nia na druk wyko­nu­jemy ekspresowo.

podziel się

X