Kalendarzyki listkowe

Kla­syczne kalen­da­rzyki kie­szon­kowe — bar­dzo prak­tyczna forma wizy­tówki, ide­al­nie pasu­jąca do port­fela. Zaokrą­glone naroż­niki i pokry­cie folia wydłu­żają ich trwa­łość. Pro­jekty naszych kalen­da­rzy­ków pozwa­lają umie­ścić reklamę na obu ich stronach.

Kalendarzyki listkowe foliowane

100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.2500 szt.
JEDNOSTRONNE78 zł108,47 zł177 zł267 zł542,43 zł
DWUSTRONNE98 zł151,29 zł247 zł381 zł784,74 zł

Kalendarzyki listkowe standard

100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.2500 szt.
JEDNOSTRONNE55 zł104,55 zł125 zł182 zł388,68 zł
DWUSTRONNE75 zł146,37 zł195 zł296 zł630,99 zł

podziel się

X