Kalendarze ścienne

Naj­bar­dziej roz­po­zna­walna forma reklamy na kalen­da­rzach. Gotowe do zawie­sze­nia na ścia­nie, zry­wane kalen­da­rium z rucho­mym okien­kiem na bie­żący dzień. Ofe­ru­jemy druk kalen­da­rzy jedno i trój­dziel­nych, już od kilku sztuk, foto­ka­len­da­rzy — od jed­nego egzem­pla­rza. Jako nie­liczni na rynku — dru­ku­jemy już od kilku sztuk, ekspresowo.

podziel się

X