Tekstylia

Koszulki w każ­dym roz­mia­rze, śliniaczki, far­tuszki, eko­torby czy poduszki to dosko­nały spo­sób na pre­zent dla naj­bliż­szych lub fir­mowy gadżet rekla­mowy. Na tek­sty­liach umiesz­czamy dowolne zdję­cia, ramki, gra­fiki, tekst, logo­typy. Zadruk metodą sub­li­ma­cji już od jed­nej sztuki, z krót­kim ter­mi­nem wykonania.

podziel się

X