Laminowanie

Pokry­cie folią — lami­no­wa­nie każ­dego wydruku gwa­ran­tuje zwięk­szoną trwa­łość a także zabez­pie­cza go przed uszko­dze­niami mecha­nicz­nymi. Folio­wa­nie spra­wia, że druki dłu­żej zacho­wują nasy­ce­nie barw. Ofe­ru­jemy folie w róż­nych gru­bo­ściach i roz­mia­rach, od mikro po wielkoformatowe.


Laminowanie małoformatowe

80-100 mic.A3A4A5A6
1 - 50 szt.4 zł3 zł1,60 zł1,30 zł
51 - 100 szt.2,70 zł2 zł1,50 zł1 zł
pow 100 szt.2,40 zł1,50 zł1,30 zł0,9 zł

Laminowanie/foliowanie

24 micjednostronniedwustronnie
A3/A3+ błysk0,70 zł1,30 zł
A3/A3+ mat0,80 zł1,50 zł
A4 błysk0,50 zł1,10 zł
A4 mat0,70 zł1,30 zł

Laminowanie wielkoformatowe

do 10 m211-50 m2pow. 50 m2
LAMINOWANIE WYDRUKÓWMAT, POŁYSK LUB SATYNA29 zł.28 zł.26 zł.

 

podziel się

X