Oprawy

Ofe­ru­jemy sze­roki asor­ty­ment akce­so­riów zamien­nych do pie­częci. Tuszow­nice, poduszki pla­sti­kowe nasą­czone tuszem w czte­rech dowol­nych kolo­rach do wyboru, gumki oraz czę­ści pie­czą­tek. Posia­damy także tusze do stem­pli, z kolo­rami do wyboru. Zle­ce­nia na akce­so­ria do pie­czą­tek na zamówienie.

 

 

do 2526-5556-100
Bindowanie - spirala plastikowa3 zł4,50zł5,5zł
Bindowanie - spirala metalowa4,79 zł5,54 zł8,24 zł
Termobindowanie4,92 zł6,77 zł8,61 zł
Listwa wsuwana - plastikowa3,69 zł6,15 zł8,61 zł
Listwa zatrzaskowa - metalowa9,84 zł9,84 zł12,30 zł

podziel się

X