Jak przygotować projekt?

Projekt nalezy przygotowac w programie graficznym, czcionki nalezy zamienić na krzywe, kolory zapisać w palecie barw CMYK. Nalezy również spłaszczyć wszystkie warstwy. W razie problemów zapraszamy do kontaktu. Nasz dział graficzny pomoże Państwu!