Akcesoria

Akcesoria

Ofe­ru­jemy sze­roki asor­ty­ment akce­so­riów zamien­nych do pie­częci. Tuszow­nice, poduszki pla­sti­kowe nasą­czone tuszem w czte­rech dowol­nych kolo­rach do wyboru, gumki oraz czę­ści pie­czą­tek. Posia­damy także tusze do stem­pli, z kolo­rami do wyboru. Zle­ce­nia na akce­so­ria do pie­czą­tek na zamówienie.

 
AKCESORIA
wkładka z tuszem12,90 zł
wykonanie gumki WAGRAF (30-32, A2-A4)7,90 zł
tusz 25ml47,90 zł

podziel się

X