Pieczątki Kieszonkowe

kieszonkoweNie­zwy­kle poręczna, samo­tu­szu­jąca pie­czątka, ide­alna dla osób w cią­głym ruchu, do nosze­nia w kie­szeni czy w torebce. Gumka stem­plar­ska zabez­pie­czona trwałą obu­dową z dolną skuwką. Do wyboru: kolor tuszu oraz roz­miar pie­czątki, zależny od ilo­ści lini­jek tek­stu. Czas wyko­na­nia — ekspresowy w 15 minut (+50% ceny).

 kieszonkowe40x15 mm49x19 mm 60x23 mm
WAGRAF 30,90 zł36,90 zł42,90 zł

 

podziel się

X