Reklamacje

Reklamacje prosimy wysyłać na adres: sklep@prinmedia24.pl. W treści wiadomości prosimy o dokładny opis zauważonej wady. Prosimy również o zamieszczenie zdjęcia obrazującego wadę. Reklamację można również składać osobiście w każdym z naszych punktów stacjonarnych.