> Introligatornia Archives - printmedia24.pl

Introligatornia

Laminowanie

Pokry­cie folią ? lami­no­wa­nie każ­dego wydruku gwa­ran­tuje zwięk­szoną trwa­łość a także zabez­pie­cza go przed uszko­dze­niami mecha­nicz­nymi. Folio­wa­nie spra­wia, że druki dłu­żej zacho­wują nasy­ce­nie barw. Ofe­ru­jemy folie w róż­nych gru­bo­ściach i roz­mia­rach, od mikro po wielkoformatowe.

zobacz

Cięcie/Bigowanie

Ofe­ru­jemy usługę bigo­wa­nia (pro­fe­sjo­nal­nego zagi­na­nia i skła­da­nia wydru­ków) do dowol­nego roz­miaru i układu. Wydruki mogą być wie­lo­krot­nie otwie­rane i skła­dane, bez ryzyka znisz­cze­nia. Nasza intro­li­ga­tor­nia docina także wydruki w dowol­nym roz­mia­rze i gra­ma­tu­rze papieru, z ide­alną, mili­me­trową precyzją. Inne wykończenia

zobacz

Broszurowanie

Bro­szu­ro­wa­nie pozwala na oprawę fol­de­rów, kata­lo­gów czy ksią­żek, w ele­ganc­kiej for­mie przy zacho­wa­niu nie­wiel­kich kosz­tów pro­duk­cji. Kom­pletna bro­szura jest zszyta i docięta do dowolnego formatu. Opra­wiamy for­maty od A6 do A4 (także nie­ty­powe) o obję­to­ści do kil­ku­set kartek.

zobacz

Bindowanie

Bindowanie to najbardziej popularny sposób trwałego łączenia wydruków całość. Bindujemy każdą gramaturę papieru, od formatu A6 do A3, także ze składanymi drukami wielkoformatowymi. Oferujemy tańsze bindowanie w plastikowe grzbiety oraz bardziej eleganckie ? metalowe spirale, w wielu kolorach.

zobacz

Oprawy

Ofe­ru­jemy sze­roki asor­ty­ment akce­so­riów zamien­nych do pie­częci. Tuszow­nice, poduszki pla­sti­kowe nasą­czone tuszem w czte­rech dowol­nych kolo­rach do wyboru, gumki oraz czę­ści pie­czą­tek. Posia­damy także tusze do stem­pli, z kolo­rami do wyboru. Zle­ce­nia na akce­so­ria do pie­czą­tek na zamówienie.

zobacz

X
X
indansex video liebelib.net bangail xxx video indian aunty orgasm 2beeg.me randi movie dindi resorts sobazo.com nikon d500 price in india xvideos scandals justindianporn.net watch free porn videos indian mallu sex video onlyindianporn.tv naughty america x video sexyindian com redwap.me www.xnxx.com new indian sex xxxx hotmoza.tv nisha xx mumbai hot sex hotindianporn.mobi nikitha hot photos bengali movie xvideo redwap2.com xxx hindi hd freehindiporn freeindianporn2.com xvidios com xnxx.comindian kompoz2.com indian sex stories video seksh vidio freejavporn.mobi nepali sex daily indian sex com javmobile.mobi dehati x video rape videos in xvideos arabysexy.mobi malayali muslim brides monogatari shinobu hentai hentai.name kyonyuu gal wa kawaii otokonoko ni yowaitte hontou desu ka?