Banery

banerNaj­wyż­sza foto­gra­ficzna jakość druku, na odpor­nym i trwa­łym mate­riale fron­tlit 510gr spra­wiają, że nasze banery wytrzy­mują kilka lat, bez względu na zewnętrzne warunki. Banery zgrze­wamy i oczku­jemy. Ofe­ru­jemy bar­dzo atrak­cyjne ceny i ter­miny eks­pre­sowe.

 


Banery / siatki

Produkt1-5m26-19m220-50m250m2 +
Baner frontlit 510g35,67 zł30,75 zł23,37 złtel.
Baner wzmocniony laminowany46,74 zł41,82 zł35,67 złtel.
Baner odblaskowy55,35 zł49,20 zł41,82 złtel.
Baner backlit (do podświetleń)55,35 zł49,20 zł35,67 złtel.
Siatka mesh35,67 zł30,75 zł28,83 złtel.
Blueback 115g30,75 zł23,37 zł19,68 złtel.
Blockout44,28 zł35,67 zł 29,52 złtel.
Zgrzewanie i oczkowanie standard co 50cm w cenie. Dodatkowe oczko - 0,79zł

podziel się

X