Montaż i wyklejanie

montazOfe­ru­jemy pro­fe­sjo­nalne okle­ja­nie witryn, szyb, ścian, pod­łogi, wszel­kich pojaz­dów i nośni­ków reklamy,a także mon­taż dowol­nej kon­struk­cji na każ­dej wyso­ko­ści. Nasze doświad­czona ekipa doje­dzie na miej­sce, dokona pomiaru, a następ­nie w ciągu 1–3 dni ukoń­czy całość zlecenia.
Monaż / Wyklejanie

1 - 100 m2100 - 300 m2pow. 300 m2
WYKLEJENIE FOLII
WITRYNY/SZYLDY/TABLICE
29 zł24 zł16 zł
MONTAŻ
BANERÓW/SIATEK MESH
24,90 zł19,90 zł14,90 zł
WYKLEJENIE FOTOTAPET47,97 zł43,05 zł 35,67 zl

podziel się

X