Reklama na pojazdach

autoKom­plek­sowa oferta naj­lep­szej mobil­nej reklamy. Ofe­ru­jemy pro­fe­sjo­nalne pomiary oraz doradz­two, druk folii w jako­ści foto­gra­ficz­nej i okle­ja­nie każ­dego rodzaju pojazdu. Do wyboru dowolna forma folii: wyci­nane litery, per­fo­ro­wana OWV lub pełna. Okle­jamy cały rok, pora roku nie ma znaczenia.

Folia wylewana stosowana jest przy głębokich przetłoczeniach. Folia polimerowa stosowana jest przy powierchniach płaskich lub niewielkich przetłoczeniach. Folia monomeryczna stosowana jest na powierchniach płaskich bez przetłoczeń

Wyklejanie pojazdów

do 10 m210 - 25 m2pow. 25 m2
FOLIA WYLEWANAWycena zależna od indywidualnego projektuWycena zależna od indywidualnego projektuWycena zależna od indywidualnego projektu
FOLIA POLIMEROWA149 zł109 zł97,90 zł
FOLIA MONOMETRYCZNA60,90 zł55,90 zł 47,90 zł

podziel się

X