Roll-up

rollRoll – upy naj­wyż­szej jako­ści. Gra­fika w naj­wyż­szej foto­gra­ficz­nej roz­dziel­czo­ści na odpor­nej, powle­ka­nej PCV. Mon­taż na trwa­łej alu­mi­nio­wej kon­struk­cji, a całość cho­wana do poręcz­nego pokrowca. Reali­zu­jemy różne roz­miary roll-upów, jedno i dwu­stronne, w ter­mi­nie ok. 2–3 godzin.


 

 

Materiał banerowy kaseta standard do 3 sztpow. 3 szt
szer. 85cm179 zł159 zł
szer. 100cm209 zł199 zł
szer. 120cm269 zł259 zł
Materiał blockout kaseta standarddo 3 sztpow. 3 szt
szer. 85cm207,87 zł183,27 zł
szer. 100cm232,47 zł220,17 zł
szer. 120cm269,37 zł244,70 zł
szer. 150cm281,67 zł257,07 zł
szer. 200cm--

 

podziel się

X