Szyldy i tablice

tablicePro­du­ku­jemy szyldy i tablice infor­ma­cyjne na każ­dym pod­łożu: bla­cha, PCV, alu­mi­nium. Z dowol­nym moco­wa­niem — w pod­łożu, na ścia­nie, wie­szane czy luźno sto­jące. Wyko­na­nie trwa około 3–5 godzin. Ofe­ru­jemy także usługę ich mon­tażu nawet w trudno dostęp­nych miejscach.  


podziel się

X