Naklejki

Naszą spe­cjal­no­ścią jest druk nakle­jek o wyso­kiej jako­ści i roz­dziel­czo­ści. Dowolne roz­miary od mini wle­pek, poprzez ety­kiety, holo­gramy, aż do wiel­kich for­ma­tów. Trwałe pod­łoże 160-300gr i  spe­cjalne tusze gwa­ran­tują odpor­ność na czyn­niki zewnętrzne.

podziel się

X