Celestynów

kontakt-ikonaPro­simy o prze­sy­ła­nie więk­szych pli­ków lub zamó­wień drogą e-mailową. Te mniej­sze i prost­sze wystar­czy przy­nieść zapi­sane na pen­drive lub pły­cie CD do naszego  punktu, a wydru­ku­jemy je “od ręki” w 1–2 minuty. Przy zle­ce­niu wydruku drogą e-mailową należy podać:

  • for­mat papieru (A4, A3 itp.)
  • rodzaj druku: dwu­stronny czy jed­no­stronny
  • dodat­kowe infor­ma­cje: o bin­do­wa­niu, lami­no­wa­niu itp.
  • infor­ma­cję o bar­wach: druk jed­no­barwny bądź kolo­rowy
  • dane i kon­takt (tele­fon) do Zama­wia­ją­cego
  • ter­min odbioru

Celestynów

PrintMedia24.pl Drukarnia & Agencja Reklamowa

ul. Osiecka 2

tel.: 535 467 976

celestynow@printmedia24.pl

godziny otwarcia:

Pn – Pt 9-17

Formularz kontaktowy

* pole wymagane

doc, pdf, tiff,
Maksymalna wielkość pliku to 5MB
X