Druk offsetowy

Papier firmowy – Offset

Wyso­ko­na­kła­dowy druk papieru fir­mo­wego reali­zu­jemy na papie­rze o pod­wyż­szo­nej bieli, nada­ją­cym się do dal­szego zadruku w dru­kar­kach domo­wych i biu­ro­wych. Do wyboru dowolne sza­blony gra­ficzne, oraz ilość nasy­ce­nia kolo­rów. Druk w cza­sie 2?4 dni, nakłady od kliku do kil­ku­set tysięcy arkuszy.

zobacz

Plakaty

Off­se­towy, wyso­ko­na­kła­dowy druk pla­ka­tów dla osób i firm, które potrze­bują ich w ilo­ści od kilku tysięcy wzwyż, w bar­dzo atrak­cyj­nej cenie. Ofe­ru­jemy dowolną gra­ma­turę i rodzaj papieru, for­mat od A4 doA2 i szyb­kie ter­miny reali­za­cji. Ist­nieje moż­li­wość nacię­cia na pla­ka­tach tzw. ?zrywek?.

zobacz

Kalendarzyki

Poręczne kalen­da­rzyki kie­szon­kowe dru­ku­jemy off­se­towo od 1000 szt. co pozwala zacho­wać atrak­cyjną cenę. Pro­dukt zabez­pie­czamy przed znisz­cze­niem poprzez folio­wa­nie i zaokrą­gle­nie rogów. dodat­ko­wym atu­tem oferty jest moż­li­wość umiesz­cze­nia reklamy na stro­nie kalen­da­rium, które udo­stęp­niamy przy projekcie.

zobacz

Wizytówki

Druk na obu­stron­nie powle­ka­nym papierze  350 g, z nie­by­wałą pre­cy­zją i odda­niem barw. Mini­malny nakład: 1000 szt. gwa­ran­tuje atrak­cyjna cenę. Ofe­ru­jemy także dodat­kowe uszla­chet­nia­nie wizy­tó­wek: folio­wa­nie, tło­cze­nie logo, napi­sów, zło­ce­nie czy druk w nie­ty­po­wym kształcie.

zobacz

indansex video liebelib.net bangail xxx video indian aunty orgasm 2beeg.me randi movie dindi resorts sobazo.com nikon d500 price in india xvideos scandals justindianporn.net watch free porn videos indian mallu sex video onlyindianporn.tv naughty america x video sexyindian com redwap.me www.xnxx.com new indian sex xxxx hotmoza.tv nisha xx mumbai hot sex hotindianporn.mobi nikitha hot photos bengali movie xvideo redwap2.com xxx hindi hd freehindiporn freeindianporn2.com xvidios com xnxx.comindian kompoz2.com indian sex stories video seksh vidio freejavporn.mobi nepali sex daily indian sex com javmobile.mobi dehati x video rape videos in xvideos arabysexy.mobi malayali muslim brides monogatari shinobu hentai hentai.name kyonyuu gal wa kawaii otokonoko ni yowaitte hontou desu ka?