Fotoobrazy

fotoobrazyFoto­obrazy, czyli nadruki na baweł­nia­nym płót­nie malar­skim canvas, nacią­gnięte na kro­sno. Druk o foto­gra­ficz­nej jako­ści z dowol­nego zdję­cia (ślubne, waka­cyjne, rodzinne). Do wyboru obrazy jedno bądź kil­ku­czę­ściowe (dyp­tyki, tryp­tyki), z zadru­kiem bocz­nych krawędzi lub bez. Długa żywot­ność i odpor­ność produktu.




podziel się

X