Fototapety

Dru­ku­jemy foto­ta­pety z dowolną gra­fiką. Ide­alne do deko­ra­cji ścian i mebli w miesz­ka­niu, a także w barach, klu­bach, skle­pach i innych obiek­tach. Tapety są samo­przy­lepne. Dosko­nałe roz­wią­za­nie dla uwień­cze­nia na ścia­nie wspo­mnień lub ulu­bio­nej gra­fiki. Druk tapet reali­zu­jemy w 3 godziny.

podziel się

X