Reklama na pojazdach

autoKom­plek­sowa oferta naj­lep­szej mobil­nej reklamy. Ofe­ru­jemy pro­fe­sjo­nalne pomiary oraz doradz­two, druk folii w jako­ści foto­gra­ficz­nej i okle­ja­nie każ­dego rodzaju pojazdu. Do wyboru dowolna forma folii: wyci­nane litery, per­fo­ro­wana OWV lub pełna.

Folia wylewana stosowana jest przy głębokich przetłoczeniach. Folia polimerowa stosowana jest przy powierzchniach płaskich lub niewielkich przetłoczeniach. Folia monomeryczna stosowana jest na powierzchniach płaskich bez przetłoczeń

podziel się

X